Punkt Konsultacyjno - Informacyjny:

Bytówie – ul. Gdańska 59, w poniedziałki 15.00 -18.00

Kościerzyna –Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.   Krasickiego 4  w czwartki 15.30 – 17.30

Zakres pomocy w/w Punktach:

 • poradnictwo i instruktarz w zakresie wiedzy i umiejętności przeciwdziałania uzależnieniom
 • poradnictwo psychologiczne i terapia w oparciu o TSR,
 • pomoc w zakresie problemów wychowawczych,
 • wsparcie emocjonalne,
 • pomoc w przygotowaniu interwencji w stosunku do osoby uzależnionej,
 • wsparcie dla osoby po ukończonej terapii tzw. rozmowy podtrzymujące,
 • wsparcie osób, których bliscy wymagają wsparcia instytucjonalnego lub odbywają terapię
 • edukację na temat substancji psychoaktywnych, uzależnień i mechanizmu uzależniania się. metod leczenia, faz rozwoju uzależnienia,
 • wstępną motywację do podjęcia terapii.

Punkty Konsultacyjno-Informacyjn współpracuje z innymi instytucjami pomocowymi.

Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do osoby szukającej pomocy.

 1. Organizacja i realizacja zajęć profilaktycznych (pycho edukacyjnych) w szkołach ( każdy etap kształcenia) na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne
 2. Pedagogizacja rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
 3. Organizacja szkoleń  i konferencji naukowych związanych z profilaktyka uzależnień, zgodnie aktualnymi  potrzebami środowiska