Organizacja pożytku publicznego

NIP 525-1569- 362

Regon 001267024

Nr w KRS 0000139972, data wpisu 22.11.2002

Konto: BS Bytów 08 9321 0001 0012 7172 2000 0010