Urszula Szyca-Modras

przewodnicząca

Aleksander Markiewicz

wiceprzewodniczący

Bożena Bazal

skarbnik

Grażyna Kikcio

sekretarz

Agnieszka Borodziuk

członek

Krystyna Pokładowska

księgowa